Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall programa
Educació mediambiental

Inclou aquelles activitats adreçades a aconseguir una conscienciació dels alumnes en la necessitat de preservar i protegir el medi ambient i afavorir el seu coneixement tot apreciant la seva diversitat i riquesa. Són activitats de complement a les moltes altres que realitzeu quotidianament a l’escola i que en alguns casos us poden ajudar a crear hàbits i instaurar dinàmiques mediambientalistes.
Ajuntament de Rubí