Menú > Catàleg d'activitats - Per al professorat > Detall activitat
Creant ponts: Valors compartits
Temàtica:
Interculturalitat

Objectius:
Apropar les comunitats religioses i culturals als claustres escolars.
Facilitar el coneixement mutu i la diversitat.
Treballar conjuntament per trobar i potenciar els valors compartits. Trobar les necessitats i demandes educatives comunes.
Donar eines i coneixements al professorat en les diferents cultures i valors presents a Rubí.

Descripció:
Es tracta de que els referents culturals i religiosos presents a Rubí (del Marroc, Senegal, Xina, Equador, Perú...) puguin apropar-se al claustre escolar i donar suport al personal docent en els coneixements dels diferents aspectes culturals, educatius, sobre els valors socials i familiars, de l'educació dels nens i nenes en el seu país d'origen, de la influència de la religió en les diferents cultures, dels sistemes educatius de les diferents cultures, de la llengua...
Elements que els poden ajudar a gestionar millor la diversitat, a treballar amb les seves famílies, a fomentar la participació d'aquests alumnes en la dinàmica del grup, a fer entendre als altres companys/es les seves diferències i a crear un clima afavoridor de la convivència intercultural.

Competències bàsiques:
Competència social i ciutadana.
Observacions: Es contempla l'opció de format virtual en cas de que sigui necessari.
Temps: La durada de l'activitat serà variable depenent de les necessitats del personal docent.
Lloc: Aula - Claustre del centre
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Setem Catalunya
Persona de contacte: Isabel Mesas Jiménez (Tècnica del Servei de Mediació) Telf: 93 588 70 00 ext. 4452 / e-mail: imj@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí