Menú > Catàleg d'activitats - Alumnes de Secundària Postobligatoria > Detall activitat
MEDIACIÓ: BENVOLGUTS CONFLICTES

MEDIACIÓ: BENVOLGUTS CONFLICTES

SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA – Ajuntament de Rubí i ESPAI coneix SCCL

Centres d’Educació Primària : cicles mitjà i superior
Centres d’Educació secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria (Batxillerat)
PTT i FP amb els diferents cicles formatius (mitjà i superior)

Tots els cursos

Temàtica: Pau i no violència
Drets humans, relacions de poder i governança

Competències bàsiques desenvolupades:
Competència social i ciutadana
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia, iniciativa personal i
emprenedoria

Objectius:
• Reflexionar sobre els conflictes i les emocions que generen.
• Descobrir oportunitats de creixement personal i de millora de la convivència en les situacions de conflicte.
• Fomentar la inclusió, la cohesió i el diàleg entre els participants.
• Aprendre tècniques i habilitats pròpies de la mediació per gestionar els conflictes, tant en el cas de ser part afectada com per poder ajudar en els conflictes d’altres.

Descripció: Aquest taller està pensat com un espai dinàmic de treball en el qual els i les alumnes experimenten i reflexionen sobre les pròpies emocions i la seva gestió en situacions de conflicte i en el què, mitjançant dinàmiques de grup (jocs, eines de teatre, etc.) i cercles de diàleg (pràctiques restauratives) s’ofereix als participants, l’aprenentatge de les eines bàsiques per poder gestionar els propis conflictes de manera pacífica i dialogada.

Nombre de dinamitzadors/es: Entre 1 i 2 dinamitzadors/res
Temps: La durada de l’activitat és de dues sessions de 2 hores (1 hora i mitja en els centres de primària).
Lloc: Aula amplia (aula classe, teatre o sala polivalent). Les cadires s'han de poder disposar de forma semicircular.

Requisits tècnics: Es prioritza presencial.
Ordinador i projector.

Persona de contacte:
Isabel Mesas Jiménez – Servei de Mediació Ciutadana.
T. 93 588 70 00 ext. 6591
imj@ajrubi.cat

Preu: Gratuït


Ajuntament de Rubí