Menú > Catàleg d'activitats - Alumnes de Secundària Postobligatoria > Detall activitat
Projecte Antirumors: “ Saps allò que diuen...”
Temàtica
Cultura de pau
Drets humans i ciutadania
Interculturalitat
Perspectiva de gènere

Objectius
Sensibilitzar a l'alumnat dels Centres Educatius en temes de convivència en la diversitat.
identificar i analitzar els principals estereotips i falsos rumors que circulen als centres educatius i recopilar informació objectiva i rigorosa que els desmenteixi.
Reforçar l'activitat pro activa de l'alumnat contra els prejudicis i estereotips en el seu entorn (educatiu, amical, familiar i veïnal, etc).
Construir una xarxa de joves -agents antirumors- que liderin les accions i activitats antirumors.


Descripció de l’activitat
En la primera sessió es treballa Com funcionen i com ens afecten els rumors (Equip de mediació municipal) i la segona sessió Eines i pràctica de les habilitats (Xixa teatre o Escena 13).
La metodologia és la del teatre social, jocs i dinàmiques vivencials.

Competències bàsiques
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència artística i cultural
Competència social i ciutadana
Competència d'aprendre a aprendre
Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
Observacions:
  • Només es pot demanar aquesta activitat per un curs de cada centre educatiu
  • Es contempla l'opció de format virtual en cas que sigui necessari.

Nombre d'alumnat: Grup classe (mínim 10 persones i màxim 30)
Temps: Durada de l'activitat és 4 hores total (són dues sessions de dues hores). Les cadires s'han de poder disposar de forma semicircular.
Lloc: aula amplia, teatre, i/o sala polivalent.
Requisits tècnics: Ordinador i projector (primera sessió)
Entitat: Servei de Mediació Ciutadana. La Xica teatre i Escena 13
Organitza: Servei de Ciutadania
Informació: Isabel Mesas Jiménez (Tècnica del Servei de Mediació) Telf: 93 588 70 00 ext. 4452 / e-mail: imj@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí