Menú > Catàleg d'activitats - Alumnes de Secundària Postobligatoria > Detall activitat
Taller de ceràmica Batxillerat Artístic

Objectius
Realització d’un taller especialitzat en tècniques ceràmiques per iniciar els participants en la pràctica artística de la mà d’un professor dels Tallers d’Art de l’escola edRa.
Donar a conèixer l’escola d’Art i les activitats artístiques als centres educatius de Rubí.

Descripció de l’activitat
Taller de cinc hores de durada (1 sessió de 1 hora a l’institut i 2 sessions de 2 hores als tallers de edRa) dirigit per un professor/a de l’escola edRa amb el suport del professor/a responsable del grup classe.
El contingut del taller es realitza en tres sessions: a la primera sessió es fa la formació al centre de batxillerat i les altres dues es faran als tallers de edRa: un dia de confecció de la peça ceràmica i una altre dia per la cocció de la peça.

Temporalització
Taller disponible a partir del mes de gener fins al mes de març.
S’oferirà el taller als centres de Rubí que cursin Batxillerat Artístic i vinculat a l’assignatura de volum.
L’horari serà en franges horàries de matí a concretar directament amb edRa.

Observacions
El material fungible necessari anirà a càrrec del centre participant.


Organitza: Escola d’Art i Disseny edRa
Lloc on es realitza: Al centre escolar sol·licitant i als tallers de edRa
Informació: Escola d’Art i Disseny edRa (93 5887702)
Persones de contacte: Laura Huguet / Ariadna Benavides
Responsable del programa: Manuela Ibáñez
Ajuntament de Rubí