Menú > Catàleg d'activitats - Alumnes de Secundària Postobligatoria > Detall activitat
CAMINS DE REFUGI
Temàtica:
 • Drets humans, governança i relacions de poder
 • Interculturalitat crítica
 • Perspectiva feminista
 • Justícia econòmica i social

Objectius: Sensibilitzar sobre les causes dels desplaçaments forçosos i les vulneracions de drets humans associades als fenòmens migratoris.
 • Tenir instruments factuals per lluitar contra els rumors que actuen en contra de les persones migrants i els DDHH.
 • Analitzar en profunditat un motiu de persecució i/o de desplaçament forçat i la inclusió de les persones migrants per aquest motiu a la ciutat de Rubí (persecucions per motius de gènere, LGBTI, DESCA, mares, etc.).
 • Conèixer el marc jurídic general de la protecció internacional, el procediment de sol·licitud d’asil i els seus principals actors.
 • Explicar com ha evolucionat la protecció internacional, especialment en el marc de la pandèmia de la covid19
 • Analitzar els fluxes migratoris a les fronteres externes de la UE.
 • Donar a conèixer altres tipus de persecució més invisibilitzades.

Descripció:
Exposició oral eminentment participativa amb el suport puntual d’imatges, vídeos i gràfiques a través de PPTX, material audiovisual i la pàgina web http://caminsderefugi.org/. Es plantejaran preguntes i s’obrirà el debat per facilitar un espai de resolució de qüestions així com també nodrir la formació amb diferents punts de vista. També tindrà lloc una dinàmica grupal (assumpció de rol de persona migrada) amb la finalitat de treballar els conceptes del taller, analitzar les necessitats i riqueses de les persones migrades i refugiades i ajudar a treballar des de l’empatia. A la part final es pot fer una activitat participativa que implica la reflexió grupal dels conceptes que s’han anat tractant. L’activitat podrà tractar també les migracions que passen per les fronteres europees amb anàlisis de cas de de països concrets que apareixen dins del recurs esmentat anteriorment.

Competències bàsiques:
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
 • Competència cultural.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Temps:1,5 hores (amb flexibilitat per adaptar-nos a les necessitats del centre educatiu)
Lloc: Aula o sala polivalent
Observacions: S’oferirà fer un seguiment dels tallers desenvolupats en el que es podrà demanar informació puntual o temàtica dels temes tractats a l’aula.
Requisits tècnics: Ordinador, projector, pantalla, internet
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 6931 / e-mail: jdl@ajrubi.cat


Més informació: http://caminsderefugi.org/inici/
Ajuntament de Rubí