Menú > Catàleg d'activitats - Alumnes de Secundària Postobligatoria > Detall activitat
COMUNICACIÓ EMPÀTICA PER A LA CONVIVÈNCIA I LA PAU (3 sessions)
Temàtica:
 • Pau i no violència
 • Drets humans, governança i relacions de poder

Objectius:
 • Fomentar la consciència i comprensió d’emocions, necessitats i sentiments.
 • Augmentar la capacitat d’atenció i concentració.
 • Desenvolupar habilitats socials per a facilitar un control efectiu de les relacions interpersonals en el respecte, la tolerància i l’escolta.

Descripció:
Cerquem crear un entorn de seguretat i comunicació empàtica on realitzar pràctiques de benestar personal per a una cultura de Pau i Drets Humans. Són tallers vivencials a partir d’unes directrius i reflexions adaptades a les característiques del grup. Es realitzen activitats individuals, de parelles, petit grup i gran grup amb un treball previ de reflexió i comprensió de les propostes (marc teòric-referencial), unes dinàmiques relacionades i un espai per a la comprensió i el processament de l’experiència. Una sessió “tipus” consisteix en:
 • 15/20 minuts on recollim el moment/situació de grup i proposem el recorregut de la sessió: parlem de necessitats i expectatives.
 • 45/55 minuts: activitats relacionades amb el tema central de la sessió (gestió emocional, comunicació empàtica, autoconeixement...)
 • 20 minuts: processament del que s’ha viscut, relaxació, qüestions pendents...cloenda.

Treballem des de la “Pedagogia de la situació”, és a dir, adaptant les activitats al que sorgeixi de la interacció grupal o una necessitat o situació concreta.

Competències bàsiques:
 • Competència comunicativa
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Temps: 3 sessions de 90 min. cadascuna
Lloc: Aula o sala polivalent
Requisits tècnics: pissarra digita o projector
Observacions: Només es pot demanar aquesta activitat per un curs en cada centre educatiu.
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Irènia, Jocs de Pau
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 6931 / e-mail: jdl@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí