Menú > Catàleg d'activitats - Alumnes de Secundària Postobligatoria > Detall activitat
Visita guiada “Stolpersteine,la història dels deportats rubinencs als camps de concentració nazis”
Descripció de l’activitat

L’activitat didàctica es concep com una visita guiada “Stolpersteine, la història dels deportats rubinencs als camps de concentració nazis”, centrada en un ruta per alguns carrers de Rubí, que permetran la descoberta de les onze llambordes ,col•locades al que havien estat llocs de residència d’aquests deportats rubinencs.

Objectius
Els objectius es descriuen en relació amb les fases didàctiques de l’activitat:

exploració d’idees prèvies, introducció i estructuració de nous continguts i formació
d’una opinió pròpia per actuar com a ciutadans responsable:

.Formular preguntes que despertin la curiositat per la història i permetin
explorar les seves idees prèvies.
. Aprendre a utilitzar fonts històriques per a la reconstrucció del passat i
comprendre que cal interpretar-les.
. Ser conscients dels aspectes relacionats amb la vida quotidiana i la història
local com a elements essencials per a comprendre la Història. Situar cronològicament la història de l’holocaust
. Comprendre la realitat històrica i social de Rubí i la seva evolució fins als
nostres dies.
.Ser conscients de l’evolució de les societats i de les cultures, fomentant el
respecte per la diversitat i les diferents formes de viure.
. Fomentar actituds de respecte vers el patrimoni i interès per la història local.
. Fer servir el sentit crític per expressar una opinió pròpia respectuosa amb la
diversitat.

L’activitat fomenta principalment la competència bàsica de conviure i habitar el món
però també treballa la competència comunicativa.

Introducció

La visita guiada 'Stolpersteine, la història dels deportats rubinencs als camps de concentració nazis' neix per l'interès de la taula Local de Memòria Històrica per recuperar la memòria dels deportats. El setembre de 2020 se'n van col•locar a Rubí les onze llambordes (Stolpersteine) davant del que havien sigut els llocs de residència dels deportats rubinencs. Per tal de donar a conèixer aquesta història recuperada, s'ofereix a la guia educativa les visites guiades 'stolpersteine, la història dels deportats rubinencs als camps de concentració nazis', seguint un itinerari per les onze llambordes de Rubí. Un recorregut que permet descobrir la localització d'aquestes onze llambordes alhora que segueix el fil conductor de la dura història dels seus protagonistes. El context de la Guerra Civil i la II Guerra Mundial és l'escenari d'onze històries que s'entrellacen en les misèries de dues guerres, l'exili, els camps de refugiats, la deportació als camps de concentració nazi i el rebuig franquista al seu propi país. Aquells pocs que van sobreviure a l'holocaust nazi, i que van continuar patint les conseqüències la resta de la seva vida.

CARACTERISTIQUES GENERALS DE LA VISITA
La visita guiada té una durada aproximada de 2 hores, començant a l'Ajuntament de Rubí, on es té previst instal•lar un panell informatiu del recorregut. Durant la visita s'utilitzaran imatges fotogràfiques, plànols i documentació vària per il•lustrar els continguts explicats. A l'inici de la visita, la guia identificarà als assistents amb un adhesiu que hauran de portar a la vista. Aquest adhesiu imitarà els triangles invertits que identificaven els presos espanyols als camps de concentració.

ITINERARI
El recorregut preveu parades breus a totes les llambordes on s'explicarà la biografia de cada deportat rubinenc i parades més llargues a espais adequats amb seients i suficient amplada on s'explicarà el context històric. En total, hi haurà 13 parades. Comença a la Plaça Pere Aguilera i transcorre pel centre històric de la ciutat, finalitzant a la Plaça Pep Rovira.

PAREDES I CONTINGUT
• Ajuntament
o Introducció
o Stolpersteine
• Menard, 15 – Enric i Joaquim Aragonés
o La Guerra Civil
• Terrassa, 33 – Antoni Òdena
• Rafael Casanova, 12 – José Lopez de Letona
• Nou, 9 – Antoni Pereña
o L’exili a França
• Magallanes, 33 – Gregorio Beltran
• Sant Miquel, 25 – Joaquim Cardona
o Les Companyies de Treballadors Estrangers (CTE)
• Sant Miquel, 13 – Andreu Vidal
o Els Stalags
• Plaça Montserrat Roig
o Montserrat Roig
o Mauthausen
• Sant Jaume, 16 – Francesc Bartroli
o Gusen
• Sant Pere,5 – Joaquim Rusiñol
• Plaça Clavé
o L’alliberament i segon exili
o El Rubí represaliat
• Pintor Murillo, 13 – Jesús Montroig
• Plaça Pep Rovira
o La tornada a Rubí
o Neus Català
o Conclusió i acomiadament

Qui l'organitza Museu Municipal Castell (MMUC)
Lloc on es realitza Centre històric de la ciutat.
Per a més informació Trucar al Museu Municipal Castell. Telf: 93 588 75 74, o enviar un e-mail a: museu@ajrubi.cat i www.ajrubi.cat
Persona de contacte Sandra Albea García (Tècnica Serveis Educatius Museu)
Responsable del programa Manuela Ibáñez
Ajuntament de Rubí