Menú > Catàleg d'activitats - Alumnes de Secundària Postobligatoria > Detall activitat
DERRUÏM MURS, CONSTRUIM PAU: Murs externs, socials i interns (De 2 a 5 sessions)
Temàtica:
 • Drets humans, governança i relacions de poder
 • Interculturalitat crítica
 • Pau i no violència


Objectius:
 • CONÈIXER els murs més importants que afecten al nostre món com a un clar exponent del conflicte, la separació i la por. Conèixer les causes i les conseqüències així com els valors que pot suposar la seva deconstrucció (justícia social, cooperació, diàleg, convivència).
 • OBRIR la mirada en les diferents realitats del nostre món dels països del Nord i Sud.
 • FOMENTAR l'autoconeixement i el coneixement dels companys i de l'entorn, per esdevenir persones conscients, respectuoses i assertives respecte a la pròpia identitat i la dels altres per no actuar els nostres murs interns formats d'estereotips, prejudicis que acaben generant discriminació i marginació.
 • CANALITZAR les idees i els sentiments de solidaritat i de justícia social que puguin sorgir d’entre els/les joves.


Descripció:
El projecte consta de 5 sessions de 2 hores cada sessió (10h) enfocat com a projecte d'Aprenentatge i Servei. També es pot realitzar amb menys sessions, sent el mínim de 2 sessions de 2 hores cada sessió (4 hores).

Sessió 1) Murs de la Vergonya (2h): Conèixer les causes per les que es construeixen murs i sensibilitzar-se sobre les conseqüències que provoquen en la població mundial per propiciar l’esperit crític i solidari. (2h)

Sessió 2) Testimoni Murs (2h), “La última frontera” : Donar a conèixer a través d'un testimoni real els diversos motius pels quals una persona decideix migrar, refugiar-se o desplaçar-se del lloc on viu per fomentar el respecte , l'empatia, entendre què suposa creuar murs, fronteres, deixar la seva vida enrere i ajudar a aturar comportaments xenòfobs i hostils cap a les persones nouvingudes.

Sessió 3) Murs socials (2h): Conèixer el lloc on viuen els/les estudiants en clau de construcció d’estratègies de defensa i de murs socials, per ser conscients i sensibilitzar-se sobre la situació del seu entorn més proper i conèixer les diferents desigualtats que existeixen a la seva comunitat.

Sessió 4) Murs interns (2h): RECONÈIXER I IDENTIFICAR els nostres murs interns fets de prejudicis, estereotips, de manca de comunicació, de construcció d’imatge de l'enemic, etc. Aquesta identificació preten fomentar la consciència entre els/les estudiants i evitar la discriminació i l’exclusió que generen i promoure una convivència digna i de respecte per a tothom.

Sessió 5) Avaluació i canalització servei comunitari (2h): AVALUAR l'impacte i la sensibilització generada entre els/les estudiants a nivell de pau, drets humans i justícia global. CANALITZAR les idees i els sentiments de solidaritat i de justícia social que puguin sorgir d’entre els/les joves, donant a conèixer moviments socials, artistes i campanyes que estan treballant en la línia de la denúncia i la deconstrucció i transformació dels murs.


Competències bàsiques:
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència autonomia i iniciativa personal


Observacions:
 • S'ha de fer constar en la comanda quántes sessions es volen fer des d'un mínim de 2 fins a un màxim de 5 sessions.
 • Només es pot demanar aquesta activitat per un curs de cada centre.


Temps: màxim 10 hores (5 sessions de 2 hores), mínim 4 hores (2 sessions de 2 hores)
Material fungible: Rotuladors, bolígrafs, cartolines, paperògrafs, post-it.
Requisits tècnics: ordinador, altaveus, internet, projector, pantalla
Lloc: Aula, sala polivalent
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Grup Eirene
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 6931 / e-mail: jdl@ajrubi.cat

Ajuntament de Rubí