Menú > Catàleg d'activitats - Alumnes de Secundària Postobligatoria > Detall activitat
La banca convencional vs. les finances ètiques
Temàtica:
Sostenibilitat econòmica i social
Drets humans i ciutadania
Cultura de pau

Objectius:
Facilitar a l’alumnat dades per a la reflexió sobre les diverses causes generadores de pobresa i desigualtat.
Donar a conèixer les males pràctiques dels bancs convencionals i l’alternativa de les finances ètiques.
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de l’alumnat.

Descripció:
Aquesta proposta didàctica comença amb la presentació i explicació de l’origen dels diners i els bancs i una breu explicació del funcionament dels darrer. Després d’aquesta introducció es dinamitza un joc de rol en què l’alumnat representa diferents actors que i ha de discutir i negociar sobre la conveniència o no d’invertir en un projecte.

Competències bàsiques:
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència en coneixement i interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria


Temps: 1 hora
Material fungible: Retoladors, i/o llapis de colors, folis.
Requisits tècnics: Ordinador, altaveus, internet, projector, pissarra.
Lloc: Aula o sala polivalent
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Setem Catalunya
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 4111 / e-mail: jdl@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí