Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Mediació escolar

Temàtica
Cultura de pau

Objectius
Promoure i divulgar la cultura de pau i els valors de la mediació en els centres educatius.
Aportar eines i estratègies per a la gestió pacífica dels conflictes.
Oferir processos de mediació i intervencions especialitzades en conflictes escolars.

Descripció de l’activitat
Les accions de mediació escolar que s’ofereixen des de el Servei de Mediació són:
a) Gestió de conflictes en el marc de les relacions escolars:
- Gestió directa a través d’un procés formal conduit pels professionals del Servei.
- Gestió indirecte a través de l’assessorament i orientació al centre educatiu.
b) Activitats de prevenció i formació:
- Propostes educatives adreçades a alumnes de primària i secundària : “L’Aventura de resoldre conflictes” (més informació a la Guia)
c) Suport a les iniciatives de mediació als centres educatius:
- Orientació i assessorament tècnic als centres educatius en la implementació d’estratègies i programes de mediació escolar.

Competències bàsiques
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència social i ciutadana
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Nombre d'alumnat: Grup classe (mínim 10 persones i màxim 30)
Temps: Durada de l'activitat (2 hores les sessions). El número de sessions s'adaptarà segons les circumstàncies.
Observacions:
  • Només es pot demanar aquesta activitat per un curs de cada centre educatiu
  • Es contempla l'opció de format virtual en cas que sigui necessari.

Requisits tècnics: Ordinador i projector.
Lloc: Aula amplia (aula classe, teatre o sala polivalent). Les cadires s'han de poder disposar de forma semicircular.
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Servei de Mediació
Informació: Isabel Mesas Jiménez (Tècnica del Servei de Mediació) Telf: 93 588 70 00 ext. 4452 / e-mail: imj@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí