Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Prevenció de l'ús abusiu: pantalles i xarxes socials
Prevenir l’ús abusiu o problemàtic a les pantalles i xarxes socials, identificant senyals
d’alarma de consum
▪ Promoure un ús responsable i pautes per a una navegació segura de mòbils,
videojocs, TV, tauletes i de les xarxes socials
▪ Potenciar un major esperit crític sobre la protecció de dades, privacitat i els ciberdrets

En funció del grup-classe, els continguts d'aquest taller s'adaptaran a les necessitats i interessos de l'alumnat.

Termini de presentació de sol·licituds 31 d'octubre.

Organitza: Servei de Salut Pública
Informació: Servei de Salut Pública, C/Prim, 33-35 2a. Telèfon:935887000
Persona de referència: Carmen Gracia
Mail: cagc@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí