Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
BENVOLGUDES DIVERSITATS

BENVOLGUDES DIVERSITATS

Servei de Mediació Ciutadana (Ajuntament de Rubí) i Noé G. Montuenga, dinamitzador comunitari i facilitador de grups, treballa en contextos diversos i centres educatius de màxima complexitat, amb enfocament restauratiu, de gènere i interseccional.

Nivell educatiu: Centres d’Educació Primària : cicles mitjà i superior
Centres d’Educació secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria (Batxillerat)
PTT i FP amb els diferents cicles formatius (mitjà i superior)

Curs: Tots els cursos

Temàtica:
Interculturalitat crítica
Perspectiva feminista
Drets humans, relacions de poder i governança

Competències bàsiques desenvolupades:
Competència social i ciutadana
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Objectius:
• Sensibilitzar als participants en relació a temes de convivència en la diversitat.
• Crear un espai de confiança i aprenentatge.
• Adquirir conceptes per un anàlisi de la societat i dels grups en tota la seva complexitat.
• Entendre com operen a la societat i dins els grups les dinàmiques de discriminació i poder.
• Prevenir, identificar i potenciar l’actitud proactiva de l’alumnat envers els estereotips, prejudicis, i situacions de discriminació.

Descripció:
A través de diferents jocs i dinàmiques teatrals es crea un espai de confiança i diàleg que permet conscienciar i dotar de conceptes que ens permetent entendre la realitat des de una perspectiva més àmplia i complexa.
A la primera sessió es treballa el reconeixement de les diferents expressions de la diversitat (orígens, orientació sexual, gènere, identitat, etc.) i com aquestes ens afecten. En la segona sessió es treballa sobre com podem fer per ajudar als altres a trencar amb les dinàmiques discriminatòries.

Nombre de dinamitzadors/es: Entre 1 i 2 dinamitzadors/res
Temps: La durada de l’activitat és de dues sessions de 2 hores (1 hora i mitja en els centres de primària).
Lloc: Aula amplia (aula classe, teatre o sala polivalent). Per a la primera sessió les cadires s’han de disposar de manera semicircular i per a la segona sessió espai diàfan sense cadires.

Requisits tècnics: Es prioritza presencial. En cas de no ser possible s’ofereix una versió on-line del taller.
Per a la primera sessió ordinador i projector (a la segona no es necessari).

Persona de contacte
Isabel Mesas Jiménez – Servei de Mediació Ciutadana.
T. 93 588 70 00 ext. 6591
imj@ajrubi.cat

Preu: GratuïtAjuntament de Rubí