Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
TEIXINT XARXES (De 5 a 7 sessions)

Temàtica
  • Drets humans, governança i relacions de poder
  • Pau i no violència
  • Interculturalitat crítica
  • Perspectiva feminista
  • Justícia econòmica i social


Objectius
Projecte de 5 a 7 sessions amb l’objectiu general és la transmissió de valors i d’eines per a la comprensió del món des d’una perspectiva oberta i crítica, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones i societats més justes. Es pot enmarcar dins d'un projecte d'Aprenentatge i Servei. Els objectius específics són:
1. Elaborar el seu posicionament davant de conceptes com pau, solidaritat, noviolència i Drets Humans.
2. Explicar la naturalesa positiva del conflicte.
3. Identificar els elements principals presents en el conflicte, pensar en les necessitats que hi ha darrera, com es posicionen davant d’un conflicte i com voldrien resoldre’l.
4. Relacionar les desigualtats econòmiques i socials amb la desigual distribució dels recursos i les relacions internacionals injustes.
5. Identificar els impactes del consum en els Drets Humans, les implicacions del consum en les desigualtats Nord-Sud, fent èmfasi en els vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament
6. Prendre consciència del impacte dels estereotips i dels prejudicis en la nostra societat, ser conscients de les desigualtats socials i la discriminació que pateixen diversos col•lectius.
7. Dissenyar i crear alternatives possibles que fomentin la solidaritat, la cooperació, la resolució positiva dels conflictes i la lluita contra la discriminació.


Descripció de l’activitat
Es tracta d’un projecte que busca aprofundir en el coneixement de les causes de la pobresa, la desigualtat i l'exclusió, així com de les eines per combatre-les utilitzant una metodologia socioafectiva. Al llarg de 7 sessions, es desplegarà una metodologia fonamentada en els aspectes socioafectius, l’enfocament integral de la persona, que permeti la participació activa de l’alumnat.
Sessió1: Guerra, Pau, Solidaritat i Conflicte. Exposició d’arguments.
Sessió 2: Resolució de conflictes. Aplicació d’eines per a la resolució. Necessitats, Actituds i Posicionaments.
Sessió 3: Diferències econòmiques entre països. Reflexió, empatia.
Sessió 4: Relacions Internacionals, desigualtats. Treball cooperatiu. Solidaritat, cooperació,
Sessió 5: Consum. Impactes i alternatives reals al consum.
Sessió 6: Estereotips i prejudicis. Consciència sobre els estereotips i prejudicis. Reflexió sobre el discurs discriminatori. Impacte de les nostres actituds, empatia, respecte i (auto)responsabilitat.
Sessió 7: Sessió de tancament. Creativitat, alternatives reals des de la noviolència.

Competències bàsiques
  • Competència social i ciutadana
  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria


Temps: De 5 a 7 sessions d'una hora + una xerrada d'una hora
Nombre d'alumnat: Un grup classe
Lloc: Aula habitual
Requisits tècnics: Canó de projecció per audiovisuals, ordinador, connexió a internet i pissarra.
Observacions: Només es podrà demanar aquesta activitat per un curs de cada centre educatiu.
Entitat: UNIPAU Universitat internacional de la pau
Organitza: Servei de Ciutadania
Informació: Servei de Ciutadania. Tel: 935887000 ext: 6931. Jenifer Díaz Lázaro. E-mail: jdl@ajrubi.cat

Ajuntament de Rubí