Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Taller d'habilitats en l'ús del preservatiu

Objectius
Promoure en els joves la vivència d'una sexualitat segura i responsable.
Fer del preservatiu una eina eficaç de prevenció.

Descripció de l’activitat
Taller participatiu i interactiu de 2h de durada. Els objectius son:

- Adquirir els coneixements necessaris per afavorir les conductes de prevenció de contagi del VIH i altres MTS.
- Afavorir estratègies des de la negociació que permeti evitar pràctiques sexuals de risc.
- Facilitar la discussió lliure i l’intercanvi de idees i creènces.
- Promoure conductes sexuals més segures i responsables.
- Informar sobre el servei d’atenció a joves: 'Consulta Jove'.
Es mostrarà audiovisual i es farà anàlisi de situacions.

És important realitzar aquesta activitat sense la presència de professorat, per facilitar la lliure participació dels alumnes.


Forma de treball: el grup classe s´ha de partir en dos; es farà intervenció en cada subgrup, aproximadament de 15 alumnes; la durada serà de 2h.

Temporalització
Al llarg de curs escolar.

Observacions
Activitat adreçada a alumnes de 4t d’ESO. Cal sol.licitar l´activitat a principis de curs.

i
Organitza: Servei de Salut Pública
Lloc on es realitza: al centre escolar
Informació: Servei d'Educació, c. General Prim, 33-35 2º, Tel. 935 887 077
Responsable: Tere Noves Ext.: 4501 e-mail: tnr@ajrubi.es
Ajuntament de Rubí