Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Tallers d'educació sexual i afectiva
L’adolescència és una etapa del cicle vital on apareix l’experimentació, la curiositat i la transgressió. La informació sobre mètodes anticonceptius, vies de contagi de les infeccions de transmissió sexual o l’ús del preservatiu és necessària, però no és suficient per tal que hi hagi un canvi d’actitud per part dels joves davant dels riscos associats a la sexualitat.
En aquest sentit volem vincular la sexualitat al desig, les emocions, les fantasies sexuals i la diversió, per introduir la necessitat de protegir-se i poder tenir una òptima salut afectiu-sexual.

Descripció de l’activitat
Taller interactiu i participatiu de 2h de durada, realitzat pel servei de QUANTUM. Objectius:

▪ Potenciar una actitud responsable davant dels riscos associats a la sexualitat
▪ Promocionar una actitud responsable des de l’Estat Adult tenint en compte els desitjos de l’Estat Nen i el deure de protegir-se de l’Estat Pare
▪ Promoure la llibertat alhora d’escollir el que una persona sent i necessita
▪ Potenciar les habilitats de comunicació en la parella
▪ Oferir informació de les infeccions de transmissió sexual i dels mètodes anticonceptius
▪ Adquirir l’habilitat correcte del preservatiu masculí i femení
. Informar sobre el servei d’atenció a joves: 'Consulta Jove', ubicada al CAP St. Genís.


Aspectes a treballar:

Per què serveix la sexualitat humana? Què és la sexualitat per mi? Sexualitat i emocions. Les primeres vegades. Mites i creences errònies sobre sexualitat. Mètodes anticonceptius. L’embaràs no desitjat. VIH-SIDA i les infeccions de transmissió sexual. Hi ha pràctiques de risc? Responsabilitat davant la cura del propi cos “A mi no em passarà mai res”.

* Els continguts s´adapten a les necessitats i interessos del grup.

* És important realitzar aquesta activitat sense la presència de professorat, per facilitar la lliure participació dels alumnes.

Forma de treball: el grup classe s´ha de partir en dos; es farà la intervenció en cada subgrup, aproximadament d´uns 15 alumnes; la durada serà de 2h.

Grau de suport: tècnics del Servei de Salut Pública.

Temporalització
Al llarg del curs escolar.

Observacions
Cal sol·licitar l’activitat a principi de curs.
Activitat adreçada als alumnes de 3r d’ESO.Organitza: Servei de Salut Pública.
Lloc on es realitza: al centre educatiu
Informació: Servei d'Educació, c. General Prim, 33-35 2º, Tel. 935 887 077
Responsable: Tere Noves Ext.: 4501 e-mail: mjac@ajrubi.es
Ajuntament de Rubí