Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Gran joc Ecotrovial
Aprendre jugant com es seleccionen els residus i el nostre impacte ambiental


Objectius a assolir:

• Posar a prova els coneixements sobre selecció, gestió i prevenció de residus
• Generar consciència sobre l’impacte ambiental dels residus

Descripció de l’activitat:

Consisteix en el clàssic joc del trivial amb preguntes sobre el reciclatge, reducció i reutilització així com l’impacte que té la producció de productes i els residus generats, per aconseguir un formatget de cada contenidor.
Totes les targetes tenen escrites les respostes correctes, per tant, qualsevol docent pot dinamitzar de manera autònoma l’activitat independentment del seu nivell de coneixement en la matèria.

Temporalització:
1h durant el curs

Observacions:
La sessió es realitza de forma autònoma sense la intervenció del Servei Educatiu de Residus. El joc consta de:
- 1 tauler de joc de l’oca de 3 per 5 metres
- Daus grans
- Formatgets grans
- Targetes plastificades de preguntes: 15 de selecció, 20 de prevenció, 15 d’impacte en el medi, 15 de residus especials i 19 de proves.
- Dossier de suport pel docent

El Servei Educatiu de Residus assegura la desinfecció dels materials entre sessió i sessió a les diferents escoles.


Lloc on es realitza: Aula, espai gran o pati del Centre Educatiu
Informació i inscripció: Servei d’Educació, c/ Prim, 33-35 2n, Tel. 93 5887077
Responsable l’activitat: Eva Andreu

Ajuntament de Rubí