Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Elaboració de sabó a partir de l'oli usat
Objectius a assolir:
• Prendre consciència sobre la necessitat de reduir, reutilitzar, separar i reciclar els residus.
• Conèixer el valor que tenen els residus i en concret l’oli domèstic.
• Experimentar la transformació de l’oli domèstic de fregir en sabó.


Descripció de l’activitat:
Es realitza una presentació teòrica sobre on va cada residu, la importància de separar i els impactes de la no separació de l’oli. A posterior es realitzarà un taller on l’educador en temps real i l’alumnat haurà de reproduir seguint les indicacions de l’educador/a. Per això serà imprescindible la col•laboració i participació dels docents per assegurar que es fan els passos correctament i se segueixen les normes de seguretat.
Es posarà a disposició del docent de referència una fitxa d’activitats complementàries per donar continuïtat a l’activitat de manera autònoma.

Temporalització: 1 h 30 minuts tot el curs escolar

Observacions:
L'activitat s'ofereix tant presencialment com en format online. La participació i supervisió del docent és imprescindible.

Organitza: Consorci de residus del Vallès Occidental
Lloc on es realitza: Aula del centre educatiu
Informació i inscripció:http://www.residusvalles.cat/educacio-ambiental-2/taller-de-sabo-a-partir-doli-usa

Ajuntament de Rubí