Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Obrim les indústries
Objectius: Proporcionar informació i coneixement d’alt valor afegit del sector industrial i les seves vocacions, amb l’objectiu de despertar la inquietud i interès de l’alumnat, el professorat i els equips d’orientació dels centres.
Objectius específics:
• Divulgar un nou concepte de l’activitat industrial.
• Despertar la inquietud i interès de l’alumnat, el professorat i els equips d’orientació dels centres educatius.
Descripció:

Visita in situ a les instal•lacions de l’empresa, garantint les mesures de PRL i confidencialitat de l’empresa.
• L’activitat es realitzarà a la seu de l’empresa. En aquest sentit, se sol•licita al grup que es presenti uns 15 minuts abans.
• El grup classe serà rebut per una persona representant de l’empresa.
Abans d’accedir a la visita es planteja a l’alumnat les següents pautes d’observació:
• Observa quina maquinària utilitzen.
• Estigues atent/a al vocabulari que utilitza la persona que fa la presentació. Pren notes dels aspectes que et cridin l’atenció.
• Entens tot el que diu? Pren nota del que tens dubtes.
• Observa aspectes de la indústria 4.0
• Preguntat si et veus fent aquesta feina
Posteriorment a la visita es reservaran 10’ per a recollir les notes presses i resoldre dubtes. Així com omplir un formulari que permetrà fer un anàlisi posterior sobre la seva visita.

Temporalització: dependrà de l’empresa a visitar

Observacions: Tenint en compte el desplaçament fora del centre, resulta imprescindible la presència de les figures de tutor/a i recomanable la assistència de l’orientador/a del centre.

Qui l’organitza: Consell Comarcal del Vallès Occidental
Lloc on es realitza: instal.lacions empresa
Per a més informació: epe@ajrubi.cat
Persona de contacte: Eva Poch i Egea

Ajuntament de Rubí