Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Vocacions Industrials, una qüestió de futur
Objectius:
Proporcionar informació i coneixement sobre els itineraris acadèmics vinculats a la Formació Professional sector insdustrial.

Descripció de l’activitat:
La Formació Professional té una constant adaptació curricular al context, on la formació flueix amb les necessitats actuals i futures de les empreses, el que significa que l'alumnat surt preparat pel món laboral ( amb teoria i pràctica) amb habilitats molt valorades per a l'adaptació al mercat.

Contingut:
• L’ESO seguim prenent decisions de futur.
• Noves tecnologies i Indústria 4.0.
• Demanda del mercat laboral actual i futur.
• Itineraris acadèmics de les vocacions industrials.
• Eines de Suport del Consell Comarcal del Vallès Occidental.


Forma de treball: tota l'escola

Temporalització : 1h

Observacions

Qui l'organitz
a: Consell Comarcal Vallès Occidental
Lloc on es realitza : al propi institut que ho solicita
Informació: epe@ajrubi.cat
Persona de contacte : Eva Poch i Egea
Ajuntament de Rubí