Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Motivació i gestió de la frustració
Temàtica: Educació emocional
Objectius:
- Millorar l'autoconeixement enfocat a la presa de decisions
- Desenvolupar l'autoresponsabilització cap a la pròpia vida
- Aprendre a gestionar la frustració i altres emocions derivades del no compliment d'expectatives
- Desenvolupar la perseverança i l'actitud positiva.
Descripció:
Oferir aquest taller a alumnat de batxillerat i cicles és una molt bona oportunitat per a acompanyar-los en la presa sentida de responsabilitats sobre el seu futur, en coherència amb les seves inquietuds i motivacions.
És una proposta vivencial, que parteix de dinàmiques i del treball de reflexió i transferència per a conèixer la pròpia motivació interna (què m'agrada, què em connecta amb una part autèntica de mi mateix/a) i trobar claredat per a la presa de decisions cap a objectius sentits i propis. Es dona lloc també a les inseguretats, pors i frustració i es fa incís en la resiliència i en l’aprenentatge adquirit a partir d’experiències que no han resultat com esperàvem.
Curs: 4t d’ESO + Post-obligatòria
Nº alumnat: Grups reduïts (15-20 alumnes aprox.)
Temps: 2 hores
Lloc: Aula/sala àmplia
Material fungible: Pissarra, rotuladors pissarra/guixos
Requisits tècnics: -
Entitat: SEER. Salut i Educació Emocional
Organitza: Servei de Joventut
contacte 630766379

Ajuntament de Rubí