Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Derruïm Murs, construïm pau: Murs externs, socials i interns. ( 5 sessions)
Temàtica:
Pau, Drets Humans i Justícia global.

Objectius:
CONÈIXER els murs més importants que afecten al nostre món com a un clar exponent del conflicte, la separació i la por. Conèixer les causes i les conseqüències així com els valors que pot suposar la seva deconstrucció (justícia social, cooperació, diàleg, convivència).
OBRIR la mirada en les diferents realitats del nostre món dels països del Nord i Sud.
FOMENTAR l'autoconeixement i el coneixement dels companys i de l'entorn, per esdevenir persones conscients, respectuoses i assertives respecte a la pròpia identitat i la dels altres per no actuar els nostres murs interns formats d'estereotips, prejudicis que acaben generant discriminació i marginació.
CANALITZAR les idees i els sentiments de solidaritat i de justícia social que puguin sorgir d’entre els/les joves


Descripció:
El projecte consta de 5 sessions de 2 hores cada sessió (10h).

Sessió 1) Murs de la Vergonya (2h): Conèixer les causes per les que es construeixen murs i sensibilitzar-se sobre les conseqüències que provoquen en la població mundial per propiciar l’esperit crític i solidari. (2h)

Sessió 2) Testimoni Murs (2h), “La última frontera” : Donar a conèixer a través d'un testimoni real els diversos motius pels quals una persona decideix migrar, refugiar-se o desplaçar-se del lloc on viu per fomentar el respecte , l'empatia, entendre què suposa creuar murs, fronteres, deixar la seva vida enrere i ajudar a aturar comportaments xenòfobs i hostils cap a les persones nouvingudes.

Sessió 3) Murs socials (2h): Conèixer el lloc on viuen els/les estudiants en clau de construcció d’estratègies de defensa i de murs socials, per ser conscients i sensibilitzar-se sobre la situació del seu entorn més proper i conèixer les diferents desigualtats que existeixen a la seva comunitat.

Sessió 4) Murs interns (2h): RECONÈIXER I IDENTIFICAR els nostres murs interns fets de prejudicis, estereotips, de manca de comunicació, de construcció d’imatge de l'enemic, etc. Aquesta identificació preten fomentar la consciència entre els/les estudiants i evitar la discriminació i l’exclusió que generen i promoure una convivència digna i de respecte per a tothom.

Sessió 5) Avaluació i canalització servei comunitari (2h): AVALUAR l'impacte i la sensibilització generada entre els/les estudiants a nivell de pau, drets humans i justícia global. CANALITZAR les idees i els sentiments de solidaritat i de justícia social que puguin sorgir d’entre els/les joves, donant a conèixer moviments socials, artistes i campanyes que estan treballant en la línia de la denúncia i la deconstrucció i transformació dels murs.


Competències bàsiques:
Competència social i ciutadana.
Competència autonomia i iniciativa personal

Temps: 10 hores (5 sessions de 2 hores)
Observacions:
  • Només es pot demanar aquesta activitat per un curs de cada centre.
  • Es contempla l'opció de format virtual en cas de que sigui necessari.

Material fungible: Rotuladors, bolígrafs, cartolines, paperògrafs, post-it.
Requisits tècnics: ordinador, altaveus, internet, projector, pantalla
Lloc: Aula, sala polivalent
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Grup Eirene
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 4111 / e-mail: jdl@ajrubi.cat

Ajuntament de Rubí