Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Cos i plaer, més enllà de les relacions coitals
Temàtica: Sexualitat
Objectius:
- Treballar la diversitat sexual
- Ampliar la mirada sobre el sexe
Descripció:
Quines part del nostre cos estan relacionades amb la sexualitat?, desmitificar el coit com a pràctica sexual, conèixer noves practiques respectant la diversitat. I que és el normal en el sexe? Reflexionar sobre el coit com a única pràctica sexual.
Curs: 3r i 4t d'ESO
Nº alumnat: Grup classe (màxim 30 alumnes)
Temps: 2 hores
Lloc: Aula/sala àmplia
Material fungible: Pissarra, rotuladors pissarra/guixos
Requisits tècnics: -
Entitat: Irene Soriano
Organitza: Servei de Joventut
Ccontacte 630766379

Ajuntament de Rubí