Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Pq no em contestes?
Temàtica: Assetjament
Objectius:
- Millorar la comunicació a través de les xarxes socials
- Prevenir sobre situacions d’abús i control a les xarxes socials
- Prevenir sobre situacions d’assetjament amb les noves tecnologies
Descripció:
“PQ no contestes?” és una activitat dirigida a joves a partir de 14 anys, tant d’espais educatius formals com
no formals. Consisteix en una obra de teatre de petit format de tres escenes i un posterior debat, emprant
com a punt de partida d’aquest, les situacions de l’obra i incidint en les pràctiques habituals dels i les assistents.
Es tractaran les següents temàtiques diferenciades en tres escenes:
• Escena 1: Per què no contesta?
Dependència i control exercit a través del telèfon mòbil.
• Escena 2: El videojoc
Conseqüències d’un ús abusiu de les consoles i els e-jocs en les nostres relacions.
• Escena 3: Les fotos de la Júlia
Assetjament a través de les pantalles i les e-xarxes socials.
Curs: 3r i 4t d’ESO
Nº alumnat: Grup classe (màxim 30 alumnes)
Temps: 1,5 hores
Lloc: Centre educatiu
Material fungible: -
Requisits tècnics: -
Entitat: EdPac. Educació per l’Acció Crítica
Organitza: Servei de Joventut
Contacte: 630766379


Ajuntament de Rubí