Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Un món just o injust?

Temàtica:
Sostenibilitat econòmica i social.
Drets humans i ciutadania

Objectius:
Comprendre el cicle de l’emprenedoria (de la matèria prima fins a la comercialització).
Ampliació de la mirada des de l’escala local fins a l’escala global.
Treballar les nocions de Cooperació vs. Competició i els comportaments i actituds relacionats.
Visualitzar la possibilitat d’una altra economia “més humana”; Conscienciar sobre les responsabilitats individuals i col•lectives.

Descripció de l’activitat:
Es fa introducció teòrica sobre les dimensions local i global del mon on vivim i sobre el sentit de la interdependència que el caracteritza. Es fa un joc de simulació on per grups representen un país: han de construir figures, vendre’ls a la banca (el dinamitzador), augmentar la seva riquesa i així vetllar per la prosperitat del seu país. Cada país no té les mateixes eines i per tant hauran de negociar entre ells per optimitzar la seva producció. Una taula excel projectada en pantalla, deixa en tot moment constància de la riquesa de cada país i de la classificació relativa d’un país respecte als altres. Després del joc, l’alumnat fa una avaluació de què ha passat i de què han sentit durant el joc. Finalment es presentan altra apropament a la producció mundial que integren nocions d’ètica i solidaritat: el “Fairphone”; el comerç just i solidari; l’economia social i solidaria l’economia col•laborativa.

Competències:
Competència comunicativa i participativa
Competència lingüística i audiovisual
Competència matemàtica
Competència en coneixement i interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Nombre d'alumnat: Mínim 18 alumnes i com a màxim 30 alumnes.
Temps: 2 hores
Lloc: Aula
Material fungible: Fulls DIN A4
Requisits tècnics: Ordinador, altaveus, internet, projector, pantalla
Entitat: Irènia jocs de pau
Organitza: Servei de Ciutadania
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Tel: 93 588 70 00 Ext: 4111 / mail: jdl@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí