Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Ni uniformes ni etiquetes: com mirem la diversitat (Secundària)

Temàtica:
Interculturalitat
Perspectiva de gènere

Descripció:
Dinàmiques socioafectives: Es proposa que l’alumnat reflexioni sobre la identitat i les seves múltiples pertinences. El gènere i la cultura són alguns dels aspectes socials que ens defineixen i cada persona interpreta i viu aquestes categories de forma diferent, ara bé, el sexisme patriarcal és un element comú a la majoria de parts del món, fomentant desigualtats per raó de gènere. Tenint sempre present la mirada global, grupal i personal, també es realitzarà una anàlisi del centre educatiu amb les ulleres d’equitat de gènere i interculturalitat.

Competències bàsiques:
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència en coneixement i interacció amb el món físic
Competència artística i cultural
Competència social i ciutadana
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria


Objectius:
Donar valor positiu a la diversitat.
Facilitar la relació (participació i interacció) entre persones.
Identificar desigualtats i discriminacions per raó de gènere i interculturals a l'entorn proper i al món global.

Observacions: Només es pot demanar aquesta activitat per un curs de cada centre educatiu.
Material fungible: Bolígrafs
Requisits tècnics: Taules i cadires, ordinador, altaveus, internet, projector i pantalla
Temps: 4 sessions de 2 hores cadascuna (8 hores en total)
Lloc: Aula o espai polivalent
Entitat: Fundació Akwaba
Organitza: Servei de Ciutadania
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Tel: 93 588 70 00 Ext: 4111. E-mail: jdl@ajrubi.catAjuntament de Rubí