Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
LA BANCA ARMADA VS. LA BANCA ÈTICA
Temàtica:
  • Justícia econòmica i social
  • Justícia ambiental
  • Drets humans, relacions de poder i governança


Objectius:
  • Reflexionar sobre l’origen dels diners i dels bancs, i el seu objectiu de ser.
  • Donar a conèixer les males pràctiques dels bancs convencionals, especialment en el cas de les inversions en empreses d’armament, i presentar la banca ètica com alternativa.
  • Reflexionar sobre la relació entre els bancs, la indústria de la guerra i els conflictes armats.
  • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de l’alumnat.


Descripció:
Aquesta proposta didàctica consisteix en aportar a l’alumnat tota la informació necessària per poder reflexionar sobre els objectius plantejats. Es treballa a partir d’una presentació en power point i s’inclou preguntes per a l’alumnat, per tal de generar debat i reflexió crítica. Així mateix, es plantegen dos exercicis de caràcter interactiu: la reproducció d’un vídeo sobre la relació dels bancs amb la indústria de la guerra i la realització d’un joc de rol.

Competències bàsiques:
  • Competència en coneixement i interacció amb el món físic
  • Competència social i ciutadana
  • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria


Observacions: En el cas de 2on Cicle d'ESO i Secundària Post-Obligatòria, aquesta activitat pot formar part d'un paquet de 4 activitats conjuntament amb les següents activitats: 'Consum Responsable' 'Què hi ha darrere dels mòbils?' i 'Transició EcoSocial'.

Temps: 1 hora
Requisits tècnics: Ordinador, altaveus, internet, projector, pissarra.
Lloc: Aula o sala polivalent
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Setem Catalunya
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 6931 / e-mail: jdl@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí