Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
QUI US SEMBLA QUE SÓC JO?

Temàtica
  • Interculturalitat crítica
  • Drets humans, governança i relacions de poder
  • Pau i no violència


Objectius:
  • Promoure mirades de nouvinguts sense estereotips.
  • Fomentar l'empatia amb els nouvinguts.
  • Afavorir el diàleg interpersonal i un millor coneixement de països i cultures d'origen dels 'nous catalans'.

Descripció:
Es fan sis grups de treball encarregats d''imaginar', 'endevinar' elements principals de la vida del dinamitzador del taller centrats en sis temes: la seva religió al seu país i a Catalunya; el seu nivell de formació; les seves condicions socio-econòmiques al seu país i a Catalunya; al seva família; perquè i com va arribar a Catalunya?; té bones relacions amb els catalans i les catalanes? Es fa una exposició per cada grup de les seves respostes i es crea un diàleg sobre els estereotips, en particular respecte a les persones nouvingudes. Finalment el dinamitzador dona respostes sobre la seva vida a través de la projecció d'unes diapositives.
Només per la primària: abans de la projecció: escenificació per cadascun dels sis grups dels resultats i respostes del seu treball de grup.

Competències bàsiques:
  • Competència social i ciutadana
  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual


Material fungible: Retoladors, fulls de paper i bolígrafs per a l'alumnat
Requisits tècnics: Ordinador, fulls d epaper i bolígrafs per a l'alumnat
Temps: D'1,45 a 2 hores a Primària i 1,30 hores a ESO
Lloc: Aula o sala polivalent
Entitat: Irènia, jocs de pau
Organitza: Servei de Ciutadania
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Tel: 93 588 70 00 Ext: 6931. E-mail: jdl@ajrubi.catAjuntament de Rubí