Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Taller prevenció drogodependències: Què fem quan anem de festa?
El consum de drogues legals i/o il·legals pot
ser un font d’experimentació i recerca de
sensacions agradables; però, un consum
irresponsable i incontrolat pot ocasionar
greus dificultats físiques, psicològiques i
socials en la vida de qualsevol persona
adolescent. Per aquest motiu, és necessari
conèixer què vol dir consumir, reflexionar
sobre el consum responsable de drogues,
qüestionar les creences irracionals existents i
fomentar un major esperit crític en la pressió
de grup. La responsabilitat i tenir la
informació necessària abans d’actuar pertany
a una posició sana davant la vida.
Objectius

Identificar el diàleg intern de cada persona davant la possibilitat de consumir algun
tipus de substància addictiva
▪ Transmetre informació de les conseqüències no desitjables del consum
▪ Promoure la habilitat per afirmar el propi criteri davant dels demés
▪ Desenvolupar l’Estat Adult que es responsabilitza de les decisions
▪ Potenciar el sentit crític davant la pressió del grup d’iguals

Què són les drogues?
2. Quin tipus de drogues hi ha?
3. Per què hi ha persones que consumeixen drogues?
4. On està el límit entre un consum responsable i un consum addictiu?
5. La presa de decisions mirada a través dels estats del jo
6. Com puc decidir el que vull a partir del que crec, del que em ve de gust i el millor per
mi?
7. Com em sento després d’aquesta decisió?
8. That is the question: obeir, revelar-se o pensar
Durada: 2h
Grup classe

Organitza: Servei de Salut Pública
Lloc on es realitza: Al centre sol·licitant
Informació: Servei de Salut Pública, c/ Prim, 33-35 2º, Tel. 935 887 000
Responsable: Carmen Gracia Ext.: 4205 e-mail: cagc@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí