Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Taller prevenció drogodependències: Què fem quan anem de festa?
El jovent navega sovint entre dos tipus d'informació que tendeixen a mostrar només una cara de la moneda de les dues drogues més assequibles per a ells i elles. D’una banda troben missatges força dramàtics i exagerats i, d'altra
banda, en ambients festius només reben missatges sobre les seves excel·lències.

Al taller es donarà informació objectiva sobre les substàncies aplicada a l'edat del grup receptor -i els riscos associats- i es treballarà maneres pràctiques de mantenir abstinencia o fer-ne un ús amb menys riscos.

Durada: 1h
Grup classe

Organitza: Servei de Salut Pública
Lloc on es realitza: Al centre sol·licitant
Informació: Servei de Salut Pública, c/ Prim, 33-35 2º, Tel. 935 887 000
Responsable: Mª José Alvarez Ext.: 4205 e-mail: mjac@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí