Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Rubí del passat
Objectius
Promoure el coneixement mutu, el respecte i la convivència entre diferents generacions. Conèixer el testimoni de persones que van viure esdeveniments del Rubí del passat.

Descripció de l’activitat
La nostra ciutat ha estat vinculada a la vinya, el tèxtil, la indústria, etc. A més, al setembre de 1962 va viure un dels episodis més tràgics del municipi, la rierada. Tots aquests aspectes poden ser objecte d'interès per part dels joves de la ciutat desconeixedors, avui dia, d'aquests fets. Amb aquesta activitat es pretén reviure per mitjà de testimonis aquests aspectes del passat. El centre educatiu pot demanar quina temàtica de Rubí del passat els interessa treballar.

Temporalització
Durant tot el curs.

Observacions

Organitza: Servei de Gent Gran Activa i el Museu Municipal Castell
Lloc on es realitza: Museu Municipal Castell
Informació: Servei de Gent Gran Activa. Tel. 935 88 70 00 ext. 6931
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Gent Gran Activa i del Servei de Ciutadania). E-mail: jdl@ajrubi.cat
Responsable del programa: Manuela Ibáñez
Ajuntament de Rubí