Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Entra al Castell - Viu la història en temps present II
Descripció de l’activitat
L'activitat està adreçada a alumnes d'ESO i BATXILLERAT (adaptant-se als continguts curriculars) i es centra en l'estudi de les diferents èpoques històriques per tenir una visió global de la història local. Per petits grups, es realitzara un treball d'anàlisi i descoberta de diferents períodes històrics. El mètode seguirà diferents fases: una introducció, l'anàlisi de les imatges, peces i altres fonts, la formulació d'hipòtesis, la descoberta del museu i l'extracció de conclusions i la posada en comú de la feina realitzada.

Objectius
Els objectius es descriuen en relació amb les fases didàctiques de l'activitat: exploració d'idees prèvies, introducció i estructuració de nous continguts i formació d'una opinió pròpia per actuar com a ciutadans responsables.

Observacions
L'activitat és gratuïta. Per aquesta activitat el Museu Municipal Castell disposa d'una guia de continguts que pretén ser una eina per apropar els continguts històrics als visitants i un recurs didàctic per al centres escolars que ajudi a preparar i complementar la visita al Museu.

Temporalització
2h 30 min

Qui l'organitza Museu Municipal Castell (MMUC)
Lloc on es realitza Museu Municipal Castell (MMUC)
Per a més informació Trucar al Museu Municipal Castell. Telf: 93 588 75 74, o enviar un e-mail a: museu@ajrubi.cat i www.ajrubi.cat
Persona de contacte Sandra Albea García (Tècnica Serveis Educatius Museu)
Responsable del programa Manuela Ibáñez
Ajuntament de Rubí