Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Còmics contra el masclisme

Contingut

És important com es representen els nostres personatges preferits a les pel·lícules, les sèries o els còmics? En aquest taller descobrirem el sexisme amagat darrere de les imatges i analitzarem les representacions de la violència masclista en el còmic.
Explorarem les possibilitats gràfiques, narratives i estètiques d'aquest llenguatge per a denunciar les discriminacions de gènere i contruir un imaginari igualitari i no sexista.

Objectius:


1. Reflexionar sobre el concepte, les tipologies, les causes i els efectes de la violencia masclista. Sensibilitzar sobre les desigualtats, discriminacions i violències que pateixen les dones.

2. Exercitar l'anàlisi crítica de les imatges i manifestacions culturals que consumim, tot aplicant la perspectiva de gènere.

3. Prendre consciencia de la menor presència i impotància dels personatges femenins i de l'escassa representació de la diversitat de gènere, sexual i afectiva, en molts còmics i novel·les grafiques i en les manifestacions culturals en general.

4. Detectar, qüestionar i prevenir els estereotips heterosexistes, els rols i mandats de gènere, la visió estereotipada de la masculinitat i la feminitat, l'objectivació sexual de les dones o els mites de l'amor romàntic i l'heteronormativitat.

5. Reflexionar sobre com les actituds i pràctiques socials masclistes així com les manifestacions culturals heterosexistes són també formes de violencia.

6. Promoure l'empatia, la cooperación i les relacions horitzontals, justes i equitatives, en el marc de la cultura de la pau i la no-violencia.

7. Fomentar la implicació activa a través de l'expressió artística en la transformació dels imaginaris i la lluita per l'equitat de gènere i el respecte a la diversitat de gènere, sexual i afectiva.

Aquesta activitat la realitza l'entitat Trama

Taller dirigit a: 1er Cicle ESO, 2on Cicle ESO

Persona de contacte: rgb@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí