Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
ELS PERILLS DEL VOLCÀ DE L'ODI
Temàtica:
  • Interculturalitat crítica
  • Drets humans, governança i relacions de poder

Objectius: Aprendre a identificar i reconèixer l’odi en el discurs envers persones migrades i/o racialitzades. Diferenciar els mites, prejudicis i estereotips del discurs d’odi, així com el discurs de l’odi punible (delicte d’odi) d’aquell que no ho és.

Breu descripció:
Desenvolupament de la dinàmica del volcà, en grups reduïts. Cada grup té tres exemples d’odi -envers un mateix col·lectiu racialitzat que ha de classificar en tres nivells diferents. Després cada grup els enganxa al volcà gran. Arrel de la construcció del volcà amb els exemples enganxats en ell, es genera un debat conjunt, que finalitzarà en un tancament de la dinàmica.

Competències bàsiques:
  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Competència social i ciutadana
  • Competència d’aprendre a aprendre

Observacions:
La presència de la persona referent i/o responsable del grup es important perquè pugui recollir inquietuds que sorgeixen després del taller.

Temps: 2h (10 minuts muntatge i desmuntatge)
Lloc: Aula o sala polivalent
Requisits tècnics: Ordinador, altaveus, internet, projector, pissarra
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: SOS Racisme
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 6931 / e-mail: jdl@ajrubi.cat

Ajuntament de Rubí