Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
TRANSICIÓ ECOSOCIAL
Temàtica:
  • Justícia Ambiental
  • Justícia Econòmica i Social
  • Drets Humans, relacions de poder i governança

Objectius:
  • Visibilitzar i aportar dades al voltant de la situació de crisi ambiental.
  • Reflexionar sobre la responsabilitat dels diferents actors socials en l’empitjorament d’aquesta crisi: empreses, governs i societat, a través del model econòmic i de consum que reproduïm.
  • Reflexionar sobre les alternatives viables per dur a terme una transició ecosocial cap a un model sostenible.
  • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de l’alumnat.


Breu descripció:
En aquest taller es reflexiona sobre l’impacte que té el model econòmic i de consum en la crisi ambiental global. A través de recursos audiovisuals i d’un joc de rol, es fomenta la reflexió crítica de l’alumnat en relació amb el paper que cada actor social juga, i quines responsabilitats ha d’assumir cadascú. Així mateix, es plantegen les alternatives viables per transitar cap a un model que tingui en compte els drets de les persones treballadores, la seguretat humana i la sostenibilitat ambiental.

Competències bàsiques:
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Competència social i ciutadana
  • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria


Observacions:
En el cas de 2on Cicle d'ESO i Secundària Post-Obligatòria, aquesta activitat pot formar part d'un paquet de 4 activitats conjuntament amb les següents activitats: 'Consum Responsable', 'Què hi ha darrere dels mòbils?' i 'Banca armada vs. Banca ètica'.

Temps: 1h
Lloc: Aula o sala polivalent
Requisits tècnics: Ordinador, altaveus, internet, projector, pissarra
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Setem Catalunya
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 6931 / e-mail: jdl@ajrubi.cat

Ajuntament de Rubí