Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Descobreix la indústria tecnològica
Objectius:
Proporcionar informació i coneixement d’alt valor afegit del sector industrial i les seves vocacions, amb l’objectiu de despertar la inquietud i interès de l’alumnat, les seves famílies, el professorat i els equips d’orientació dels centres.

Descripció de l’activitat: Consta de 3 activitats dins el mateix taller.

Activitat 1
A càrrec de la dinamitzadora del Consell Comarcal del Vallès Occidental
Contingut: Breu reflexió sobre els canvis tecnològics i l’impacte a la societat fins a extreure les dues característiques bàsiques:
-Què és la industria 4.0
-Impacte laboral de la industria 4.0
Mitjançant catàleg d’audiovisuals sobre:
• Realitat augmentada
• Robots autònoms
• Big data and analítics
• Internet de les coses industrial (Internet of things, IoT)
• El núvol.
• Ciberseguretat
• Integració horitzontal i vertical de sistemes
• Fabricació additiva

Activitat 2
A càrrec de la dinamitzadora del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Contingut: A partir de les explicacions de la dinamitzadora, l’alumnat haurà de realitzar l’exercici de crear un producte i pensar quines tecnologies 4.0 poden aplicar en aquest procés.
Es tracta de reflexionar sobre els beneficis que porten associades aquestes tecnologies.
Es presenta un esquema de la industria 4.0 i unes fitxes que representen les diferents tecnologies. L’alumnat mentre fa l’exercici de crear un producte/empresa, haurà de reconèixer les fitxes i presentar a la resta del grup classe la seva industria 4.0.

Activitat 3
A càrrec de l’empresa convidada a l’aula (opcional):
• Presentació de l’empresa i els seus valors corporatius.
• Innovacions tecnològiques implantades i/o en estudi en l’empresa.
• Perfils professionals: Competències tècniques i personals valorades.
• Punts forts i punts crítics de l’activitat de l’empresa.
• Observacions que puguin ser d’interès fer esment, a més de les ja indicades.

Observacions:

Qui l'organitz: Consell Comarcal Vallès Occidental
Lloc on es realitza : al propi institut que ho solicita
Informació: epe@ajrubi.cat
Persona de contacte : Eva Poch i Egea
Ajuntament de Rubí