Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Prevenció de l'ús abusiu de pantalles
#Connecta't_pantalles i xarxes socials


Objectius

 • Prevenir l'ús abusiu o problemàtic a les pantalles i xarxes socials, identificant senyals d’alarma de consum
 • Promoure un ús responsable i pautes per a una navegació segura de mòbils, videojocs, TV, tauletes i de les xarxes socials
 • Potenciar un major esperit crític sobre la protecció de dades, privacitat i els ciberdrets


Programa

Identificar els hàbits de consum entorn les noves tecnologies des d’una perspectiva de gènere
Analitzar les accions, el temps invertit i les interferències en el dia a dia a l’hora d’utilitzar les noves tecnologies
Tenir informació sobre els aspectes negatius de l’ús de pantalles i xarxes socials (alteració de la son, agressivitat, sedentarisme, baix rendiment acadèmic, aïllament social, vulneració de la privacitat, etc.)
Aprendre a posar-se límits a un/a mateix/a quan hi hagi un consum abusiu
Promoure un bon ús de les aplicacions per aprofitar les oportunitats que ofereixen a l'hora de comunicar-se i mantenir la interacció entre els iguals
Identificar incongruències entre la identitat individual i la digital
Visualitzar les diferents actituds i comportaments dins i fora de la xarxa
Valorar la forma d'exposar-se a la xarxa i les dades que es comparteixen

Descripció de l’activitat

Activitat de dos hores de durada organitzada de la següent manera:

 • Exposició teòrica
 • Debat
 • Exercicis pràctics
 • Representacions teatrals
 • Utilització de contes
 • Dinàmiques vivencials
 • Role-playing
 • Recursos audio-visuals
 • Conclusió final


Forma de treball: grup classe

Grau de suport: 2 professionals de l'empresa Quantum.

Temporalització

Durant el curs escolar

Observacions

Aquesta activitat va dirigida a l’alumnat de 1r d’ESO.


Organitza: Servei de Salut Pública
Informació i inscripció: Servei de Salut Pública. General Prim, 33-35 2º, Tel. 93 588 70 77
Responsable: Carme Gracia Casals. Ext.: 4205 e-mail: mjac@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí