Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
De què parlem quan diem sexe?
Temàtica:
Sexualitat
Objectius:
- Trencar mites i tabús sobre el sexe
- Oferir informació sobre la sexualitat més enllà de la que acostuma a arribar
Descripció:
Introducció a la sexualitat, de què parlem i que volem dir amb la paraula sexualitat. Entendre-la com una part fonamental de l'ésser humà. Més enllà del sexe, el plaer, eròtica, relacions coitals... conèixer les diferents formes que té socialment i quina és la realitat.
Curs:
1r i 2n d’ESO
Nº alumnat:
Grup classe (màxim 30 alumnes)
Temps:
2 hores
Lloc:
Aula/sala àmplia
Material fungible:
Pissarra, rotuladors pissarra/guixos
Requisits tècnics: -
Entitat: Irene Soriano
Organitza: Servei de Joventut
Contacte: 630766379

Ajuntament de Rubí