Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Relacions Igualitàries (“Ella puta, ell el puto amo”)
Temàtica: Gènere
Objectius:
- Identificar els estereotips i tòpics associats al gènere.
- Valorar i discutir els punts de vista que els i les participants tenen respecte als rols, actituds sexistes associades al gènere.
- Evidenciar que els rols associats al gènere son construccions socials subjectes a canvi.
- Identificar els diferents tipus de violència masclista.
- Reflexionar sobre el paper del poder i la co-responsabilitat de cadascú en les relacions.
- Promoure valors i actituds igualitàries en les relacions.
- Empoderar de forma individual i col•lectiva les participants del grup.
Descripció:
Taller teatralitzat en el que, a partir de vàries escenes de teatre, reflexionem sobre els rols i els estereotips que perpetuen el concepte de patriarcat. Des de l’anàlisi d’allò que veuen i no els agrada, o troben injust, els nois i noies podran assajar vivencialment alternatives que ens acostin a models de relació basats en valors de respecte cap a les altres persones.
Curs: 1r cicle, 2n cicle + post-obligatòria
Nº alumnat: Grup classe (màxim 30 alumnes)
Temps: 2 hores
Lloc: Aula/sala àmplia
Material fungible: Pissarra + rotuladors/guix
Requisits tècnics: -
Entitat: NUS. Processos creatius
Organitza: Servei de Joventut
Contacte: 630766379

Ajuntament de Rubí