Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Prevenció del Bullying
Temàtica: Assetjament
Objectius:
- Visibilitzar les situacions d’assetjament
- Motivar la reacció del grup davant situacions d’assetjament
- Prevenir situacions d’assetjament a l’aula
Descripció:
Taller que de forma pràctica i emocional consciencia del fenomen bullying, sensibilitza davant de tot tipus d'agressions i treballa en especial la reacció del grup.
Curs: 1r i 2n d’ESO
Nº alumnat: Grup classe (màxim 30 alumnes)
Temps: 2h
Lloc: aula/sala àmplia
Material fungible: -
Requisits tècnics: -
Entitat: SEER. Salut i Educació Emocional
Organitza: Servei de Joventut
contacte: 936991663 (Espai Jove Torre Bassas)

Ajuntament de Rubí