Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
TEATRE SOCIOEDUCATIU (2 sessions)
Teatre socioeducatiu
Temàtica
 • Pau i no violència
 • Interculturalitat crítica
 • Drets humans, governança i relacions de poder


Objectius
CONEIXENÇA I VINCULACIÓ:
 • Crear cohesió i coneixença de grup a través de dinàmiques participatives.
 • Fomentar la participació i la cooperació entre els diferents components del grup.
 • Conèixer quines són les expectatives i les projeccions que cada un i com a grup tenim sobre el curs que comença.
 • Reflexionar sobre les relacions entre els companys/es i les possibilitats que ens ofereix el començament d’un nou curs.

CONFLICTE
 • Desenvolupar en els joves habilitats i estratègies per al seu desenvolupament personal, tot capacitant-los per ser autònoms en les seves decisions i fets, al mateix temps que capaços d'expressar els seus sentiments, emocions, preocupacions, comunicar-se, ser sensibles i capaços d'escoltar els altres.
 • Treballar en equip cooperativament.
 • Fer evidents els conflictes que hagin sorgit durant els primers mesos de curs per a reflexionar-los proposant solucions creatives.
 • Crear un espai on els joves es puguin expressar i puguin parlar del que els preocupa, inquietuds, pors .
 • Promoure la participació i la convivència, i d'aquesta manera despertar consciència social.


Descripció de l’activitat
CONEIXENÇA I VINCULACIÓ (inici de curs): Es realitzen unes dinàmiques que ens permeten desmecanitzar el cos i activar els sentits i que contribueixen a crear cohesió de grup i augmentar els nivells de confiança entre els companys de classe. Treballarem les diverses situacions (projeccions) en les que l’alumne i el grup es trobaran durant el curs i, a través de tècniques teatrals, treballarem quines són les diferents maneres de respondre i d’actuar.
Les diferents històries que sorgiran ens permetran conèixer la situació del grup i la posició que ocupa cadascun dins del grup per així prendre consciència del moment que vivim i de quines són les expectatives sobre el nou curs. Finalment, emprarem tot aquest procés creatiu com una eina d’acció, un material que ens permeti generar reflexió i fer sorgir noves propostes sobre les diverses estratègies de desenvolupament durant el curs.
CONFLICTES (mitjans de curs): Es realitzen unes dinàmiques que ens permeten desmecanitzar el cos i activar els sentits. Continuarem treballant situacions en les que el grup hagi entrat en conflicte i, a través de tècniques teatrals, començarem un viatge creatiu que ens permeti representar a través d’imatges corporals l’escena. Aquesta història teatralitzada que haurem muntat, que estimularà de forma física, emocional i intel•lectual als participants, s’utilitzarà com element d’integració i resolució de conflictes. Finalment, emprarem tot el procés creatiu com una eina d’acció, un material que ens permeti generar reflexió i fer sorgir noves propostes sobre situacions que esdevinguin conflictives al grup.


Competències bàsiques
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competència en coneixement i interacció amb el món físic
 • Competència artística i cultural
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria


Temps: 4 hores (2 hores per sessió)
Lloc: Aula, pati, teatre, sala polivalent
Material fungible: Retoladors i/o llapis de colors, cartolines, folis, tisores
Requisits tècnics: Ordinador, altaveus, internet, projector, pantalla...altres
Observacions:
 • Només es pot demanar aquesta activitat per un curs de cada centre educatiu.
  Es lliurarà informe final de tot el procés educatiu del grup i la seva evolució.

Entitat: Grup Eirene
Organitza: Servei de Ciutadania
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro. Telèfon: 93 588 70 00. Ext: 6931. E-mail: jdl@ajrubi.cat


Ajuntament de Rubí