Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Navegant

Temàtica:
Refugiades i població migrant
Drets humans i ciutadania
Interculturalitat


Objectius:
Analitzar els factors d’empenta i d’atracció per tal de migrar
Valorar que és indispensable per a la supervivència i el desenvolupament
Relacionar les necessitats humanes amb els drets humans
Sentir empatia amb les persones que es veuen forçades a marxar de casa seva


Descripció de l’activitat:
S’analitzen les causes de desplaçaments forçats. Mitjançant un joc de simulació l’alumnat imagina que naveguen en vaixells (per grups) cap a un nou continent, però per tal d’arribar-hi han de llençar per la borda tot allò que no és indispensable, prioritzant i consensuant per grups. Es reflexiona sobre les necessitats per viure, créixer i desenvolupar-se i la seva relació amb els drets humans, així com sobre la presa de decisions i la resolució dels desacords i sobre la situació de les persones que es veuen forçades a marxar de casa seva. El taller pot acabar amb el testimoni d’una persona refugiada.


Nombre d'alumnat: Al voltant de 30 alumnes
Temps: 60 minuts (90 amb testimoni de persona refugiada)
Lloc: Aula, teatre, sala polivalent.
Observacions: Es contempla l'opció de format virtual en cas que sigui necessari.
Material fungible: Targetes en blanc (al menys 3 per cada alumne), retoladors
Entitat: Comissió Catalana d'ajuda al refugiat
Organitza: Servei de Ciutadania
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Tel: 93 588 70 00 Ext: 4111 / mail: jdl@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí