Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
NI UNIFORMES NI ETIQUETES: com mirem la diversitat (3 sessions)

Temàtica
 • Perspectiva feminista
 • Interculturalitat crítica


Objectius:
 • Donar valor positiu a la diversitat.
 • Facilitar la relació (participació i interacció) entre persones.
 • Identificar desigualtats i discriminacions per raó de gènere i interculturals a l’entorn proper i al món global.


Descripció:
Dinàmiques socioafectives i artístiques: Es proposa que l’alumnat reflexioni sobre la identitat i les seves múltiples pertinences. El gènere i la cultura són alguns dels aspectes socials que ens defineixen i cada persona interpreta i viu aquestes categories de forma diferent, ara bé, el sexisme patriarcal és un element comú a la majoria de parts del món, fomentant desigualtats per raó de gènere. Cadascú i cadascuna intercanviarà mirades amb la resta del grup a través d’activitats d’ús de l’espai. Amb tot, es fomenta el respecte i el saber posar-se en la pell de l’altra persona. L’element que vincula les dinàmiques durant tot el procés d’aprenentatge a primària és la màscara i en un diari de reflexió es recullen les impressions de l’alumnat. A secundària, es realitzarà un anàlisi del centre educatiu amb les ulleres d’equitat de gènere i interculturalitat, tenint sempre present la mirada global, grupal i personal.

Competències bàsiques:
 • Competència comunicativa, lingüísitca i audiovisual.
 • Competència en coneixement i interacció amb el món físic.
 • Competència artística i cultural.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència d'aprendre a aprendre.
 • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.


Cursos: De 4rt a 6è de Primària, i de 1er a 4rt de Secundària
Observacions: Només es pot demanar aquesta activitat per un curs de cada centre educatiu.
Material fungible: Tisores, colors i bolígrafs.
Requisits tècnics: Ordinador, altaveus, internet, projector i pantalla.
Temps: 6 hores en 3 sessions
Lloc: Aula o sala polivalent
Entitat: Fundació Akwaba
Organitza: Servei de Ciutadania
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Tel: 93 588 70 00 Ext: 6931. E-mail: jdl@ajrubi.catAjuntament de Rubí