Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Nanociència: nano...què?
Objectius
Explicar que tota la matèria està feta d'àtoms i observar com es comporten els materials en els diferents processos químics. Entendre a nivell perceptiu les mesures nanomètriques i els seus efectes en les propietats de la matèria. Conèixer aplicacions de la nanociència i com ens envolten a la nostra vida quotidiana.

Descripció de l’activitat
Ens endinsarem en el món de la matèria i els processos químics. Coneixerem la nanociència i les propietats canviants de materials a escala nanomètrica. Farem experiments de simulació d'aplicacions de la nanociència com la nano-encapsulació o la detecció de contaminants.

Observacions
Identificació de les propietats dels diferents materials. Observació de canvis químics en relació amb fenòmens quotidians. Comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar. Identificació d'instruments d'ús habitual al laboratori i coneixement i aplicació de les normés d'ús i seguretat al laboratori.

Lloc on es realitza: Al centre escolar.
Temporalització: Activitat que només es realitzarà durant el primer trimestre de cada curs escolar. La demanda de l'activitat s'ha de fer abans del 30 d'octubre. 1h.
Organitza: FUNBRAIN S. L.
Informació: info@funbrain.cat Tel: 93 414 40 90 / 679 192 910
Persona de contacte: Concepció Sanz o Minerva Auñón
Responsable: Manoli Ibáñez
Ajuntament de Rubí