Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Taller de mediació: 'L'aventura de resoldre conflictes'

Temàtica
Cultura de pau

Objectius
Descobrir oportunitats de creixement personal en les situacions de conflicte.
Acceptar i valorar les diferències.
Fomentar la inclusió i cohesió entre tots els membres de la comunitat educativa.
Adquirir habilitats per aprendre a actuar davant els conflictes defensant els propis interessos i sense recórrer a la violència.
Potenciar la reparació per davant del càstig, i la reconciliació per davant dels rancor.

Descripció de l’activitat
Aquest taller està pensat com un espai dinàmic de treball en el qual els i les alumnes experimenten i reflexionen sobre les pròpies emocions i la seva gestió en situacions de conflicte i en el què, mitjançant dinàmiques de grup (jocs, eines de teatre, etc.), s’ofereix als participants, l’aprenentatge de les eines bàsiques per poder gestionar els propis conflictes de manera pacífica i dialogada

Competències bàsiques
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència social i ciutadana
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Observacions: Només es pot demanar aquesta activitat per un curs de cada centre educatiu
Temps: Durada de l'activitat (2 hores). El número de sessions es pot adaptar segons les necessitats.
Lloc: Aula amplia (aula classe, teatre o sala polivalent). Les cadires s'han de poder disposar de forma circular.
Requisits tècnics: Ordinador i projector
Nombre d'alumnat: Grup classe (mínim 10 persones i màxim 30)
Entitat: Servei de Mediació Ciutadana
Organitza: Servei de Ciutadania
Persona de contacte: Isabel Mesas Jiménez (Tècnica del Servei de Mediació) Telf: 93 588 70 00 ext. 4452 / e-mail: imj@ajrubi.cat


Ajuntament de Rubí