Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Som els nous compostaires!
Voleu iniciar el compostatge a l’escola i experimentar el cicle de la matèria orgànica en directe?


Objectius a assolir:
• Capacitar a l’alumnat perquè facin un bon ús del compostador, coneixent els principals aspectes físics i les condicions necessàries per fer un bon compost.
• Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d’autocompostatge.
• Saber valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s’obté del reciclatge de la matèria orgànica.
• Fomentar el treball en grup i la participació activa de l’alumnat.


Descripció de l’activitat:
Consisteix en una activitat per conèixer què és el compostatge, quins residus es poden compostar, etc. A través de dinàmiques participatives es coneixeran les eines i tasques de manteniment del compostador i es mostraran diferents compostadors reals per analitzar el seu estat i debatre si és correcte o no. En cas de no ser correcte, es proposarà entre tots, com solucionar-ho.

Temporalització: 1 h 30 minuts tot el curs escolar

Observacions:
Aquesta activitat s'ofereix en format presencial o online.

Organitza: Consorci de residus del Vallès Occidental
Lloc on es realitza: Aula del Centre educatiu
Informació i inscripció: http://www.residusvalles.cat/educacio-ambiental-2/pagina-som-els-nous-composaires/


Més informació: http://www.residusvalles.cat/educacio-ambiental-2/pagina-som-els-nous-composaires/
Ajuntament de Rubí