Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
ELS INFANTS TENIM DRETS! (3 sessions)

Temàtica:
  • Drets humans, governança i relacions de poder
  • Pau i no violència

Obejctius: Fomentar el coneixement dels drets dels infants per estendre entre els infants la importància del seu exercici, aplicació i defensa en la seva vida i en la dels altres, així com iniciar una escolta activa de les seves necessitats vitals actuals per desenvolupar l’empatia, la solidaritat, la cura, l’amor i l’esperit crític cap a un/a mateixa, cap el seu entorn i en extensió cap al món.

Descripció: El procés s’inicia apropant el concepte de subjecte de dret i la coneixença de la convenció dels drets dels infants, es continua visibilitzant situacions de vida d’altres llocs del món per crear debat i contrastar-ho amb el lloc on viuen i s’acaba generant espais per escoltar les seves veus i decidint les necessitats o drets més vitals per expressar-ho i sensibilitzar al seu entorn més proper.
  • Objectiu Sessió 1: Conèixer què són els drets dels infants, el seu sentit individual, comunitari i en el món, què significa ser un infant subjecte de dret i com afecta el fet d’aplicar i respectar els drets dels infants.
  • Objectiu Sessió 2: Identificar els drets dels infants que es vulneren i els que es respecten. Obrir la mirada cap a nens i nenes d’altres països del món, visibilitzar la importància del treball de cures de les dones, dialogar sobre els paral·lelismes i diferències entre la seva vida i el seu món i el nostre. Iniciar camins per la interdependència positiva.
  • Objectiu Sessió 3: Generar un espai d’escolta activa on es pugui parlar sobre els drets que prioritzen actualment els nens i les nenes, basant-se en les pròpies necessitats relacionades amb la situació actual de la pandèmia que estem vivint i a la vida en general. Expressar-ho a través d’un petit missatge artístic.

Competències bàsiques:
  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Competència artística i cultural
  • Competència social i ciutadana
  • Competència d’aprendre a aprendre

Temps: 3 sessions de 1,5h cadascuna
Lloc: Aula o sala polivalent
Requisits tècnics: Ordinador, altaveus, internet, projector, pantalla
Observacions: Només es pot demanar aquesta activitat per un curs de cada centre educatiu.
Entitat: Grup Eirene
Organitza: Servei de Ciutadania
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro. Telèfon: 93 588 70 00. Ext: 6931. E-mail: jdl@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí