Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Coneguem la Deixalleria amb sessió prèvia a l'aula (Versió B)

Els residus especials tenen greus conseqüències pel medi ambient i la salut de les persones. Sabem identificar-los? On els hem de llençar? Què en fan d’ells a la deixalleria?

Què volem?

Que l’alumne sigui capaç de saber reconèixer quin residu té a les mans, les característiques d’aquest, sigui conscient de les necessitats de tractar-lo de forma adequada i el llenci al lloc que pertoca.

Objectius a assolir:
• Conèixer els residus que es poden portar a les diferents deixalleries de Rubí (deixalleria mòbil, fixa i del mercat).
• Conèixer la importància del tractament diferenciat dels residus.
• Prendre consciència sobre la necessitat de reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar

Descripció de l’activitat:
Aquesta consta de dues parts. La primera es realitza a l’aula mitjançant materials pedagògics s’introdueix als alumnes al sistema de gestió de residus de Rubí, posant en pràctica on es llença cada residu i descobrint com es tracten. La segona part es visiten les instal·lacions de la Deixalleria de Cova Solera, coneixent els perills que plantegen els residus que hi trobem i quin és el tractament que reben.
A secundària els continguts de l’activitat s’adapten i s’introdueix el concepte d’economia circular.

Temporalització: Dues sessions d'una hora d'octubre a maig.


Observacions
• L’activitat la dinamitza el Servei Educatiu de Residus.


Organitza:Servei de Medi Ambient i Servei d’Educació
Lloc on es realitza: Deixalleria de cova solera.

Responsable l’activitat: Eva Andreu . eao@ajrubinet.cat

Ajuntament de Rubí