Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Cases i ciutadans

Temàtica:
Cultura de pau
Drets humans i ciutadania
Interculturalitat

Objectius:
Impulsar l’interès per la identitat del barri i els ciutadans i ciutadanes que l’habiten.
Estimular la creativitat.
Fer ús de l’observació i prendre a observar.
Aprendre a treballar en equip.
Aprendre a prendre decisions per consens.
Desenvolupar la psicomotricitat motriu fina.
Experimentar la manipulació de diferents materials.
Promoure la cultura del reciclatge.
Explicar els conceptes de diversitat, estereotip i prejudici.

Descripció de l'activitat:
1a sessió: Consisteix a reconstruir, amb les capses de cartró, els edificis més representatius de la barriada: cases, finques, mercats, esglésies, hospitals, ajuntaments i altres edificis emblemàtics. Es treballa a partir d’imatges de la barriada on puguin observar i comentar els edificis emblemàtics i més representatius, i analitzar els elements i les qualitats que aporten caràcter al barri i en construeixen la identitat.
2a sessió: S’han de crear els veïns i les veïnes que habiten el barri. S’ha d’establir un diàleg amb tot el grup per identificar, definir i analitzar els diferents habitants del barri per explicar els conceptes de diversitat, estereotip i prejudici.
Es tracta de fer un gran nombre de personatges basant-se en les persones que veiem pel barri. La ciutadania es construirà d’una manera senzilla i ràpida, utilitzant tota mena de materials sense fer servir el dibuix
Exposició: El taller pot culminar amb una instal·lació artística en la qual es mostra la feina que s’ha fet a través d’una composició atractiva i contemporània que eviti la literalitat (els edificis i els ciutadans ordenats formant una maqueta).
En evitar l’efecte «maqueta» podem distanciar-nos dels aspectes més anecdòtics, i això ens permetrà una lectura més en profunditat de cada un dels elements de l’obra.

Nombre d'alumnat: fins a 25 alumnes
Temps: 2 sessions de 1 hora cadasccuna
Lloc: aula o sala polivalent
Observacions: Es contempla l'opció de format virtual en cas que sigui necessari.
Material fungible (aportat per l'entitat que realitza l'activitat):
Capses de cartró reciclades de diferents mides, brics nets, tisores, cúters (si l’edat dels nens ho permet o per a ús exclusiu de l’educador), cola liquida per a paper i en barra, pistoles de silicona calenta i barres de silicona, (si l’edat dels nens ho permet), cinta adhesiva de paper (de fuster), material divers ex: netejapipes, papers de colors, pals de fusta de colors, pompons, taps de suro, elements reciclats petits, cinta adhesiva de colors, comptes, cordill de diferents gruixos i colors, etc. (Vegeu foto)
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: CreArt
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (tècnica del Servei de Ciutadania) Tel: 935887000 Ext:4111 / mail: jdl@ajrubi.cat


Ajuntament de Rubí