Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Ni uniformes ni etiquetes: com mirem la diversitat (Primària)

Temàtica
Interculturalitat
Perspectiva de gènere

Descripció:
Dinàmiques socioafectives i elaboració de màscares: Es pretén donar valor positiu a la diversitat i facilitar la relació (participació i interacció) entre persones. Per fer una aproximació a aquestes temàtiques tan complexes, es proposa que l'alumnat descobreixi les seves múltiples pertinences. El gènere i la cultura són alguns dels aspectes socials que defineixen cada persona. Cadascú i cadascuna intercanviarà mirades amb la resta del grup a través d'activitats d'ús de l'espai. Amb tot, es fomenta el respecte i el saber posar-se en la pell de l'altra persona. L'element que vincula les dinàmiques durant tot el procés d'aprenentatge és la màscara. En un diari de reflexió es recullen les impressions de l'alumnat.

Competències bàsiques:
Competència comunicativa, lingüísitca i audiovisual.
Competència en coneixement i interacció amb el món físic.
Competència artística i cultural.
Competència social i ciutadana.
Competència d'aprendre a aprendre.
Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Objectius:
Donar valor positiu a la diversitat.
Facilitar la relació (participació i interacció) entre persones.
Identificar desigualtats i discriminacions per raó de gènere i interculturals a l'entorn proper i al món global.

Observacions: Només es pot demanar aquesta activitat per un curs de cada centre educatiu.
Material fungible: Tisores, colors i bolígrafs.
Requisits tècnics: Taules i cadires, ordinador, altaveus, internet, projector, pantalla...
Temps: 4-6 hores en 3 sessions
Lloc: Aula o sala polivalent
Entitat: Fundació Akwaba
Organitza: Servei de Ciutadania
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Tel: 93 588 70 00 Ext: 4111. E-mail: jdl@ajrubi.catAjuntament de Rubí