Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
DRETS HUMANS I DESIGUALTATS SOCIALS (3 sessions)

Temàtica:
  • Drets humans, governança i relacions de poder
  • Justícia econòmica i social

Objectius:
Esdevenir persones participatives i actives, capaces de prendre decisions orientades a respectar i defensar els drets humans i la convivència democràtica.

Descripció:
Taller de 3 sessions amb dinàmiques socioafectives, debats i il·lustració i creació narrativa per apropar els drets humans als infants i vincular els coneixements adquirits amb la pobresa, la discriminació i les desigualtats socials, sigui al nord o al sud globals. Tot apostant per la fórmula: + drets humans = - desigualtats socials. Com a recursos utilitzats destacats a primària trobem: vídeo “Abrazo”, graella dels drets humans, el poema “Podries” i el “Joc de l’Oca de les Desigualtats”. Com a recursos utilitzats destacats a secundària trobem: mapes mundials sobre les vulneracions dels drets humans, vídeo “Ayuda a tu vecino”, graella dels drets humans, cançó Ain’t got no (I got life) i el “Joc de l’Oca de les Desigualtats”.

Competències bàsiques:
  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Competència artística i cultural
  • Competència social i ciutadana
  • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria


Temps: 4-6h en 3 sessions
Lloc: Aula o sala polivalent
Material fungible: Tisores, colors i bolígrafs (centre educatiu) i Joc de l'oca de les desigualtats de Fundació Akwaba que després resta al centre educatiu.
Requisits tècnics: Taules, cadires, ordinador, altaveus, internet, projector i pantalla.
Observacions: Només es pot demanar aquesta activitat per un curs en cada centre educatiu.
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Fundació Akwaba
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 6931 / e-mail: jdl@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí