Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Drets Humans i Desigualtats Socials

Temàtica:
Drets humans i ciutadania

Objectius:
Esdevenir persones participatives i actives, capaces de prendre decisions orientades a respectar i defensar els drets humans i la convivència democràtica.

Descripció:
Taller de 3 sessions amb dinàmiques socioafectives, debats i il·lustració i creació narrativa per apropar els drets humans als infants i vincular els coneixements adquirits amb la pobresa, la discriminació i les desigualtats socials, sigui al nord o al sud globals. Tot apostant per la fórmula: +drets humans = desigualtats socials. Com a recursos utilitzats destacats, trobem: vídeo 'Abrazo', graella dels drets humans, el poema 'Podries' i el 'Joc de l'Oca de les Desigualtats'.

Competències bàsiques:
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència artística i cultural
Competència social i ciutadana
Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Temps: 4-6h en 3 sessions
Lloc: Aula o sala polivalent
Material fungible: Tisores, colors i bolígrafs (centre educatiu) i Joc de l'oca de les desigualtats de Fundació Akwaba que després resta al centre educatiu.
Requisits tècnics: Taules, cadires, ordinador, altaveus, internet, projector i pantalla.
Observacions: Només es pot demanar aquesta activitat per un curs en cada centre educatiu.
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Fundació Akwaba
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 4111 / e-mail: jdl@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí